facebook

Záruční podmínky a reklamace

Pokud kupující zjistí po převzetí zboží jakoukoli vadu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech přes e-mail, nebo písemně. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným oznámením závady, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

 

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na veškeré zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců stejně jako v normálním kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které mě zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci lze uplatnit poštou.

 

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. K reklamaci je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech přes e-mail, nebo písemně. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu ao jejím průběhu informujeme zákazníka.

 

V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Na naší webové stránce používáme různé soubory cookies za účelem zajištění její lehčího používání a vyhodnocování. Více o používaných souborech cookies a možnostech jejich deaktivace se dozvíte v obchodních podmínkách